Excellentieprijzen om de breinen van morgen voor te bereiden op een denken en handelen in 360°

Onderwijs en onderzoek zijn fundamenteel voor de ontwikkeling van duurzame innovaties die een antwoord bieden op de talrijke uitdagingen waar huidige en toekomstige generaties voor staan.

Het HERA-programma (Higher Education & Research Awards for Future Generations) omvat een waaier aan excellentieprijzen die worden uitgereikt aan studenten en onderzoekers die een transversale benadering eigen aan duurzame ontwikkeling integreren in hun doctoraatsthesis of masterproef en op deze wijze de academische wereld aanmoedigen aandacht te besteden aan duurzaam en innoverend onderzoek.           

De jaarlijkse prijsuitreiking van de HERA Awards wordt tweejaarlijks aangevuld met een HERA Symposium bestaande uit een postersessie waarbij aandacht wordt geschonken aan academisch onderzoek gericht op duurzame ontwikkeling. De eerste editie van het HERA Symposium vond plaats in 2018. De volgende editie zal plaatsvinden in 2020.

HERA werd in 2010 opgericht door de Stichting voor Toekomstige Generaties en kan dankzij de steun van privé-partners en van de overheid elk jaar verder ontwikkeld worden. De zes Franstalige partneruniversiteiten verwelkomen beurtelings de HERA Awards prijsuitreiking. Voor het lanceren van nieuwe Masterproefprijzen en voor de uitvoering van HERA in Vlaanderen is de Stichting op zoek naar nieuwe partners.

Voorlopig zijn de HERA Awards enkel toegankelijk voor studenten aan universiteiten uit de Federatie Wallonië-Brussel en verloopt de communicatie, over de prijzen en laureaten/genomineerden, bijna uitsluitend in het Frans. Maar wij houden u graag alvast op de hoogte want de Stichting heeft namelijk de ambitie om HERA in de komende jaren ook uit te breiden naar de Nederlandstalige universiteiten.

De prijzen

Doctoral Thesis Award for Future Generations

Tweejaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 7.500 euro uitgereikt aan een doctoraatsthesis, ongeacht academisch domein, die op een succesvolle wijze een 360° of transversale benadering eigen aan duurzame ontwikkeling integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek binnen de academische wereld aanmoedigt.

HERA Award Sustainable Architecture

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een masterproef die op een succesvolle wijze een 360° of transversale benadering eigen aan duurzame ontwikkeling integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek binnen de architectuur aanmoedigt. Het betreft met name onderzoek naar oplossingen voor duurzame vormen van bouwen en wonen.

MTA HealthHERA Award Sustainable Health

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een masterproef die op een succesvolle wijze een 360° of transversale benadering eigen aan duurzame ontwikkeling integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek binnen de gezondheidswetenschappen aanmoedigt. Enkele voorbeelden omvatten de ontwikkeling van nieuwe medische praktijken inzake preventie en behandeling, nieuwe geneesmiddelen of medische apparatuur, en nieuwe structuren voor de  gezondheidszorg.

HERA Award Sustainable Food Systems

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een masterproef die op een succesvolle wijze een 360° of transversale benadering eigen aan duurzame ontwikkeling integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek naar voeding en landbouw aanmoedigt. Dit omvat met name onderzoek naar de verschillende stappen in de voedselketen gaande van de productie van grondstoffen tot consumptie en afvalverwerking, via de stappen bewerking, transport, behoud, commercialisatie en distributie. Ook masterproeven die beleid en regelgeving omtrent deze aspecten onderzoeken, maken kans op deze prijs.

HERA Award Sustainable & Responsible Finance

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een masterproef die op een succesvolle wijze een 360° of transversale benadering eigen aan duurzame ontwikkeling integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek binnen de financiële wetenschappen aanmoedigt. Enkele voorbeelden omvatten onderzoek naar de financiële sector en vermogensbeheer, bankdiensten, het verzekeringswezen, financiële analyse. Ook masterproeven die zich richten op de studie van de financiële markten en het financieel beleid van deze verschillende aspecten maken kans op deze prijs.

LOGO MTA Cooperative Sustainable EconomyHERA Award Cooperative Sustainable Economy

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een masterproef die op een succesvolle wijze een 360° of transversale benadering eigen aan duurzame ontwikkeling integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek naar sociale of coöperatieve economie aanmoedigt. Dit omvat onder meer onderzoek naar structuren en initiatieven waarbij personen zich op vrijwillige basis organiseren met het oog op het realiseren van gemeenschappelijke economische, sociale en culturele noden en behoeften en gesteund door democratische besluitvorming. Masterproeven die aandacht besteden aan de studie van het economisch beleid gericht op het reguleren en/of faciliteren van deze initiatieven kunnen ook indienen voor deze prijs.

LOGO MTA Sustainable Design & EngineeringHERA Award Sustainable Design

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een masterproef die op een succesvolle wijze een 360° of transversale benadering eigen aan duurzame ontwikkeling integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek binnen design en de ingenieurswetenschappen aanmoedigt. Deze prijs richt zich niet enkel op een esthetische benadering van design, maar viseert elke strategische benadering met als doel het verbeteren van producten, diensten en ervaringen gericht op innovatie, commercieel succes maar vooral ook een verbetering van levenskwaliteit.

LOGO MTA Sustainable ITHERA Award Sustainable IT

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een masterproef die op een succesvolle wijze een 360° of transversale benadering eigen aan duurzame ontwikkeling integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek naar informatietechnologieën aanmoedigt. Deze prijs omvat elk onderzoek naar materialen, diensten en sofware voor de verzameling, verwerking en overdracht van gegevens. Deze prijs staat ook open voor masterproeven die zich richten op de studie van de politieke actoren die deze aspecten reguleren en/of faciliteren.

LOGO MTA Sustainable DemocracyHERA Award Sustainable Democracy

Jaarlijkse excellentieprijs ter waarde van 2.500 euro uitgereikt aan een masterproef die op een succesvolle wijze een 360° of transversale benadering eigen aan duurzame ontwikkeling integreert en aandacht voor duurzaam en innovatief onderzoek naar deliberatieve democratie en elke vorm van democratische vernieuwing aanmoedigt. Deze prijs richt zich daarbij vooral op onderzoek naar publieke besluitvorming in het politiek stelsel: machtsuitoefening en publieke betrokkenheid, publieke opinievorming en burgerparticipatie.